News,  Others,  People,  Post

Danışman, Mentör, Koç! Ne Yapıyor Bu İnsanlar!

İnsanlara kendi hayatlarının sonuçlarını kendilerinin seçtiğini anlatmak ve onları bunu anlayacak kadar güçlendirmek, kolay bir iş değildir.

Anthony Robbins – Profesyonel Koç

Son zamanlarda ne kadar çok danışman, mentör ya da koçluk mesleğini yapan insanlar var. Bu kadar çok olduğuna göre talep de var, popülaritesi de var. Bu meslekleri yapma ihtiyacı nasıl çıktı peki?

Bizim kültürümüzde büyüklerimizi dinleme, nasihat etme, fikir beyanında bulunma, popüler zaten. Bir bilene sormak diye bir kavram var tabiki.

Danışmanlık;

Danışmanlık mesleğini yapanlar, birçoklarımızın bildiği gibi, uzman oldukları konuda, danışmanlık isteyen kişilere yardımcı oluyorlar. Bu mesleği yapmadığım için çok uzun uzadıya anlatamasam da, danışman, danışana tavsiye verir, rapor sunar, risk analizi yapar vs… Bununla beraber; konunun uzmanıdır ve önerilerde bulabilir, öncülük edebilir ya da yol gösterir. Danışan, danışmanlık yapan kişiye, bilgisine, göstereceği yollara güvenir ve tavsiye alır.

www.pexel.com/Danışmanlık

Mentörlük,

Mentörlük ise gene işin uzmanı olmayı gerektirir. Mentörler, mentilerine uzman oldukları konuda yardımcı olur. Mentör, mentinin gitmek istediği yola ve yolda ilerlemek istediği yönteme de saygı duymalı. Bununla beraber; kendi tecrübelerini aktardığı, mentiyi bilinçlendirerek ve yolunu aydınlatarak, kişisel ya da mesleki destek sağladığı bir durumdur. Rapor, analiz vs içermez. Kişisel tecrübelerini aktarak, mentinin hayatına ve düşüncelerine saygı çerçevesinde, ilerlemesine, tecrübe edinmesine yardımcı olmaktır. Ne yapması gerektiğini söyleme yerine tavsiye verebilir. Bir başka deyişle; eline balık vermektense, balık tutmayı öğretir. Usta-Çırak ilişkisi gibidir. Fakat usta, çırağın çalışma stiline, tarzına, seçimlerine saygı duyar. Hiyerarşik bir ilişki yoktur.

www.pexel.com/Mentörlük

Koçluk;

Koçluk ise; danışanın hedefine ulaşmasına yardımcı olur. Danışanın istediği varış noktasına ulaştıran kişidir. Kendi tecrübelerini, fikirlerini vs hiçbir şekilde sunmaz. Danışanın önündeki opsiyonları daha net görmesini sağlar. Seçimlerini danışanın kendisi yapacağı şekilde, danışanın kendi hedefine ulaşmasını sağlayan kişidir.

Toplumuzda koçluğa bakış açısı; birinin sizin hayatınıza dair tavsiyeler vermesi gibi algılansa da, bunun koçlukla hiçbir ilgisi yoktur. Aksine danışan kendi hayatının uzmanıdır. Koç, profesyonel teknikler kullanarak, danışanın kendi opsiyonlarını daha net görmesini, dolayısıyla daha net kararlar vermesini sağlayan kişidir. Bununla beraber geçmiş pişmanlıkları, ya da gelecek kaygıları üzerine de çalışır. Kaygı belirsizlikten kaynaklanır. O belirsizlikteki kara bulutları dağıtınca ortada kaygı yerine yapılacak eylemler kalır.

Pişmanlıklar da, geçmişte yaşanmış duygularla başa çıkamamaktan kaynaklanır. Nedenini tam olarak bulup o duyguyu rahatlatmak pişmanlığı azaltır/yok eder. Bir koçla çalışmak, hayatına ya da seçimlerine dair tavsiyeler almak değildir. Hayatındaki kara bulutların dağılmasını sağlamaktır. Böylece daha net, kararlı, dolayısıyla daha mutlu yaşamanı sağlayan bir hayatın kapılarını açmak demektir. Bu da sorunlarınızı paylaştığınız arkadaş, aile ya da bir yakınınızla konuşmaktan farklıdır. Çünkü onlar size kendilerince sonuçlar çıkarır, kendileri için doğru olan yollardan bahsederler. Koç ise, sizin kendiniz için olan en doğru çıkış yolunu bulmanızı sağlayan profesyonel kara bulut dağıtıcısıdır.

Kendi hayatınızın uzmanı sizsiniz. Gene de bazen içinde kaybolabiliyor, çıkış yolları bulamayabiliyoruz. Böyle zamanlarda içinde kaybolduğumuz girdapta durmak yerine, uzmanlarla çalışmak, girdapta minimum sürede kamanıza vesile olabilir.

www.pexel.com/Koçluk

Profesyonel bir koç olarak, zaman zaman da yaptığım öğrenci mentörlüğü ile, bu mesleklerin açılımlarını kendi görüşüme göre açıklamaya çalıştım. Her üç mesleğe de duruma göre herkesin ihtiyacı olabilir tabi. Önemli olan, bireyin farkına varıp kendi ihtiyacını karşılamasıdır.

Siz ne dersiniz?

İlknur Yıldız